سبد مقایسه (0)

مقایسه

Area Scan Camera
MV-A5031M-CG300E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

MV-A5031M-CG300E

دوربین اسکن محیطی داهوا MV-A5031M-CG300E


دوربین اسکن منطقه   توضیحات: 1Gbps Ethernet interface , max 100m transmission 128MB on-board frame buffer ...


سفارش خرید خارجی
MV-A5051M-CG200E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

MV-A5051M-CG200E

دوربین اسکن محیطی داهوا MV-A5051M-CG200E


دوربین اسکن منطقه   توضیحات: 1Gbps Ethernet interface , max 100m transmission 128MB on-board frame buffer ...


سفارش خرید خارجی
MV-A5131M-CG75E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

MV-A5131M-CG75E

دوربین اسکن محیطی داهوا MV-A5131M-CG75E


دوربین اسکن منطقه   توضیحات: 1Gbps Ethernet interface , max 100m transmission 128MB on-board frame buffer ...


سفارش خرید خارجی
MV-A5201M-CG50E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

MV-A5201M-CG50E

دوربین اسکن محیطی داهوا MV-A5201M-CG50E


دوربین اسکن منطقه   توضیحات: 1Gbps Ethernet interface , max 100m transmission 128MB on-board frame buffer ...


سفارش خرید خارجی
MV-A5501M-CG20E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

MV-A5501M-CG20E

دوربین اسکن محیطی داهوا MV-A5501M-CG20E


دوربین اسکن منطقه   توضیحات: 1Gbps Ethernet interface , max 100m transmission 128MB on-board frame buffer ...


سفارش خرید خارجی
MV-A5A21M-CG9E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

MV-A5A21M-CG9E

دوربین اسکن محیطی بزرگ داهوا MV-A5A21M-CG9E


دوربین اسکن منطقه   توضیحات: 1Gbps Ethernet interface , max 100m transmission 256MB on-board frame buffer ...


سفارش خرید خارجی
MV-A5B51M-CG4E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

MV-A5B51M-CG4E

دوربین اسکن محیطی بزرگ داهوا MV-A5B51M-CG4E


دوربین اسکن منطقه   توضیحات: 1Gbps Ethernet interface , max 100m transmission 256MB on-board frame buffer ...


سفارش خرید خارجی
MV-A7200M-CG30E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

MV-A7200M-CG30E

دوربین اسکن محیطی داهوا MV-A7200M-CG30E


دوربین اسکن منطقه   توضیحات: 1Gbps Ethernet interface , max 100m transmission 128MB on-board frame buffer ...


سفارش خرید خارجی
MV-A7300M/CG30E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

MV-A7300M/CG30E

دوربین اسکن محیطی داهوا MV-A7300M/CG30E


دوربین اسکن منطقه   توضیحات: 1Gbps Ethernet interface , max 100m transmission 128MB on-board frame buffer ...


سفارش خرید خارجی
MV-A3A04MG10E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

MV-A3A04MG10E

دوربین اسکن محیطی داهوا MV-A3A04MG10E


دوربین اسکن منطقه   توضیحات: 1Gbps Ethernet interface , max 100m transmission 128MB on-board frame buffer ...


سفارش خرید خارجی
MV-A3600M-CG18E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

MV-A3600M-CG18E

دوربین اسکن محیطی داهوا MV-A3600M/CG18E


دوربین اسکن منطقه   توضیحات: 1Gbps Ethernet interface , max 100m transmission 128MB on-board frame buffer ...


سفارش خرید خارجی
MV-A5031M/CU815E

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

MV-A5031M/CU815E

دوربین ماشین ویژن داهوا MV-A5031M/CU815E


دوربین اسکن منطقه   توضیحات: USB3.0 compatible with USB2.0 and provides 5Gbps with power supply 128MB on-bo ...


سفارش خرید خارجی
گفتگوی آنلاین
0
x